Курс по електронни таблици, Първо ниво

Курсът включва начално запознаване с програмата MS Office Excel 2007 (US).